امروز چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
صفحه اصلی اخبار تازه های حسابداری  تکمیل فرایند ثبت نام کد اقتصادی پیش شرط ارسال اظهارنامه الکترونیکی
تکمیل فرایند ثبت نام کد اقتصادی پیش شرط ارسال اظهارنامه الکترونیکی PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۶

گروه نرم افزاری جهش- مدیر طرح جامع مالیاتی عنوان کرد؛ تکمیل فرایند ثبت نام کد اقتصادی پیش شرط ارسال اظهارنامه الکترونیکی...


مدیر طرح جامع مالیاتی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات عنوان کرد: امسال قرار است ۱۰۰ درصد اظهارنامه های مالیاتی به تکمیل فرایند ثبت نام کد اقتصادی پیش شرط ارسال اظهارنامه الکترونیکی صورت الکترونیکی دریافت شود، بنابر این تنها مودیان مالیاتی که تمامی فرایند ثبت نام در سامانه خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی را تکمیل کرده باشند امکان ارسال اظهارنامه الکترونیکی را خواهند داشت.

نادر آریا، در نشست خبری خاطر نشان کرد؛ در حال حاضر ۹۵ درصد مودیان مالیاتی مرحله پیش ثبت نام در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی را انجام داده اند اما فرایند ثبت نام را تکمیل نکرده اند که لازم است در خردادماه امسال این فرایند را تکمیل کنند تا از خدمات الکترونیکی نظام مالیاتی بهره مند گردند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر طیف گسترده ای از خدمات نظام مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان مالیاتی ارایه می شود، گفت: ایجاد پرونده الکترونیکی مالیاتی، اخذ الکترونیکی اظهارنامه ها در کلیه منابع مالیاتی، اخذ الکترونیکی صورت معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر، پرداخت الکترونیکی مالیات در کلیه منابع مالیاتی، اخذ الکترونیکی استعلامات بدهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، اخذ الکترونیکی فهرست مالیات حقوق کارکنان، دسترسی الکترونیکی به خلاصه پرونده مالیاتی، ثبت اعلام بهره برداری از سامانه ها و نرم افزارهای فروش و عملیات الکترونیکی فرایندهای مالیات مشاغل خودرو، از جمله این خدمات الکترونیکی به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه مودیان مالیاتی از خردادماه امکان ارسال اظهارنامه الکترونیکی بابت عملکرد سال ۱۳۹۳ را دارند، گفت: مودیان مالیاتی از طرق مختلفی همچون مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ، مراجعه به دفاتر مجاز پیشخوان دولت، مراجعه به دفاتر مجاز شرکت پست و مراجعه به واحدهای مجاز کافی نت، نسبت به ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند که البته از نظر سازمان، مراجعه مستقیم مودی به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی، روش مطلوب ارسال اظهارنامه می باشد.
وی در خاتمه تصریح کرد: امسال مودیان مالیاتی هیچ نیازی به مراجعه به ادارات مالیاتی بابت ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند.

 

 
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، تقاطع کارگر شمالی، شماره ۱۹۴ ؛  خطوط ویژه: ۴٨۵ ۴٨۵ ۲۲ (۰۲۱) ؛  ایمیل: info@JaheshSoftware.iR