امروز يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۸
نرم افزار حسابداری مدیریت و بهای تمام شده جهش نوین PDF چاپ نامه الکترونیک
OPCسیستم بهای تمام شده جهش نوین ، اطلاعات به‌موقع ، دقیق و مناسب فعالیت‌های تولیدی سازمان را ارائه داده و بستر مناسبی برای پیاده‌سازی حسابداری سنجش مسئولیت فراهم می‌کند. اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری بهای تمام شده برای تعیین قیمت فروش ، کنترل و کاهش هزینه‌ها، تجزیه و تحلیل سودآوری هر یک از انواع تولیدات، تصمیم‌گیری درباره توسعه فعالیت‌ها، جایگزینی ماشین‌آلات و… مورد استفاده قرار می­گیرد.‌ خروجی و اطلاعات این سیستم مدیران سازمان را در استفاده بهینه از امکانات بالقوه ، ایجاد فرصت‌های جدید، بهبود وضعیت موجود، برقراری کنترل‌های عملیاتی و پیش‌بینی دقیق‌تر آینده‌ی فعالیت‌ها یاری کرده و فرایند مدیریت را از طریق ارزیابی عینی اطلاعات به‌دست آمده، بهینه می‌کند.

- پیش بینی و محاسبه قیمت تمام شده
با توجه به اینکه ساختار این سیستم بر اساس OPC تهیه شده است بنابراین هزینه های هر مرحله از فرایند تولید به صورت تفکیکی قابل محاسبه است.لذا میتوان از این سیستم علاوه بر محاسبه قیمت تمام شده برای آنالیز قیمت و پیش بینی قیمت تمام شده محصولاتی که هنوز تولید نشده و در مرحله طراحی هستند، استفاده کرد.

- محاسبه بهای تمام شده با زمان و هزینه کم

به کمک سیستم بهای تمام شده جهش نوین ، سازمان ها قادر خواهند بود حتی ماهیانه قیمت تمام شده تولیدات خود را محاسبه کرده و گزارش دهند.

- کمک به تصمیم‌گیری سنجیده برای توسعه یا محدودکردن فعالیت‌ها
با تجزیه و تحلیل سودآوری هر یک از انواع محصولات براساس عوامل مختلف و تهیه گزارش‌های متنوع می‌توان در مورد توسعه یا محدود کردن فعالیت‌ ها تصمیم گرفت.

- آسان‌سازی جمع‌آوری اطلاعات برای محاسبه‌ی بهای تمام شده
محاسبه بهای تمام شده به حجم زیادی از اطلاعات نیاز دارد که جمع‌آوری آن‌ها بسیار زمان‌گیر و پرهزینه است، اما با بکار‌گیری سیستم‌ های پکپارچه راهکارهای مالی ، اداری و صنعتی جهش نوین ، سیستم بهای تمام شده جهش نوین ، اطلاعات لازم را به صورت خودکار، به سادگی و با دقت از این سیستم‌ها جمع‌آوری می‌کند.* قابلیت های نرم افزاربهای تمام شده جهش نوین:
 1. دریافت و ثبت اطلاعات ساختار محصول (BOM) به صورت درختی.
 2. تشخیص خودکار مواد خام ، نیمه ساخته و محصول نهایی از طریق بررسی ساختار محصول.
 3. امکان محاسبه آنالیز قیمت (پیش بینی بهای تمام شده ) و قیمت تمام شده (محاسبه بهای تمام شده بر اساس اطلاعات در کلیه زیر سیستم ها).
 4. امکان محاسبه قیمت تمام شده در هر مرحله تولید.
 5. ثبت اطلاعات مواد و قطعات مصرفی در یک محصول.
 6. ثبت اطلاعات زمان کار مراکز هزینه برای هر قطعه یا محصول.
 7. تعریف الگوی دریافت اطلاعات از سیستم حسابداری مالی.
 8. ثبت اطلاعات مراکز هزینه به تفکیک عوامل هزینه.
 9. دریافت و ثبت اطلاعات ریالی و تعدادی تولید، مصرف، خرید و فروش و ... .
 10. دریافت و ثبت اطلاعات مواد، محصولات و کارکرد ماشین آلات به تفکیک انواع کار (کار مستقیم، توقعات مجاز و...)
 11. محاسبه و نرخ دقیقه کارکرد به تفکیک کل و کارکرد مفید
 12. دریافت و ثبت اطلاعات ضرایب و مبانی تسهیم هزینه و اولویت های تسهیم مراکز هزینه.
 13. انجام تسهیم هزینه به روش (ABC).
 14. ثبت اطلاعات دوره های مختلف تسهیم به منظور تهیه گزارش های مقایسه هزینه ها در دوره های متفاوت.
 15. مشاهده مقدار مصرف مواد و قطعات و زمان کار در ساختار محصولات مختلف.
 16. تعیین نسبت هزینه های ثابت به متغییر جهت کلیه محصولات.
 17. محاسبه و تعیین نقطه سر به سر و حاشیه سود فروش محصولات.
 18. تعریف سند مالی به منظور صدور سند تسهیم هزینه و اسناد مالی.
 19. امکان به دست آوردن تعداد پرسنل خط تولید و بهینه سازی این افراد از نظر تعداد.

 
تلفن تماس: ۴٨۵ ۴٨۵ ۲۲ (۰۲۱) ؛  ایمیل: info@JaheshSoftware.iR