امروز يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۸
نرم افزار کنترل قراردادهای جهش نوین PDF چاپ نامه الکترونیک
commercial-softwareسیستم کنترل قراردادهای خرید خدمات تولیدی جهش نوین؛ ثبت و نگهداری اطلاعات قراردادهای ساخت محصولات و نیمه ساخته‌ها و مدیریت فرایندهای مرتبط بااین قرارداد‌ها اعم از ارسال کالا‌ها برای پیمانکاران تولیدی و دریافت محصولات و نیمه ساخته‌ها از آن‌ها را بر عهده دارد. بر اساس نیاز واحدهای سازمان به کالاهای مورد نیاز در محصولات تولیدی مطابق با سفارش‌های تولید واحد برنامه ریزی و کنترل تولید، قراردادهایی از نوع ساخت با پیمانکاران تولیدی منعقد می‌شود.
با استفاده از یکپارچگی این سیستم با سایر سیستم‌های جهش نوین، در زنجیره تامین کالا، سازمان‌ها می‌توانند فرایند ارسال مواد یا نیمه ساخته‌ها از انبار و دریافت محصولات و نیمه ساخته‌های تولیدی به انبار را منطبق بر قراردادهای منعقد شده مدیریت نمایند و با توجه به این رویدادهای تعدادی، صورت حساب پیمانکاران تولیدی را با در نظر گرفتن نرخ دستمزد پیمانکاران، عوامل موثر مالیاتی و غیره، محاسبه و اسناد حسابداری آنرا در سیستم حسابداری صادر كنند.
استفاده از گزارش‌های کامل و دقیق سیستم کنترل قراردادهای خرید خدمات تولیدی مانند مرور قرارداد و روند ارسال و دریافت و همچنین یکپارچگی منسجم اطلاعاتی آن با سایر سیستم‌های زنجیره تامین سازمان مانند انبار و حسابداری انبار، راه‌کاری قدرتمند در اختیار مدیران و برنامه‌ریزی کنندگان تامین کالا در سازمان قرار می‌دهد به طوریکه در هر لحظه می‌توانند وضعیت انجام تعهدات خود در مقابل پیمانکار و بالعکس را بر اساس قراردادهای منعقده مشاهده نمایند.


♦ اهمیت و اهداف نرم افزار کنترل قرارداهای جهش نوین:

- افزایش دقت در ثبت و نگهداری اطلاعات تعدادی و مالی قرارداد‌ها؛
به واسطه اعمال کنترل‌های دقیق تعدادی و مالی در قرارداد‌ها و فرایند انجام تعهدات آن توسط شرکت و پیمانکار، با استفاده از ثبت اسناد مبنادار فرایند ارسال و دریافت کالا‌ها و همچنین تنظیم حقوق دسترسی، در هر لحظه می‌توان به صحت و حفظ اطلاعات تعدادی و مالی این قرارداد‌ها اطمینان داشت.

- بهبود فرایند تامین به موقع کالاهای مورد نیاز؛
از طریق پایش مداوم وضعیت قراردادهای منعقده ساخت توسط پیمانکاران و زمانبندی تحویل کالاهای مورد نیاز، می‌توان از محقق شدن تعهدات فروش سازمان اطمینان حاصل كرد.

- تسهیل گزارش‌گیری تعدادی و مالی فرایند تامین از طریق قرارداد؛
با استفاده از گزارش­های قدرتمندی مانند مرور قرارداد و روند قرارداد، می‌توان در هر لحظه از وضعیت مانده تعهد طرفین قرارداد‌ها و وضعیت ارسال یا دریافت کالاهای قرارداد‌ها مطلع شد.

- بهبود تصمیم‌گیری؛
به دلیل دسترسی سریع و بی‌واسطه به اطلاعات صحیح و قابل اتکاء و یکپارچگی این اطلاعات با مجموعه سیستم‌های مالی، بازرگانی، کارخانه‌ای و حسابداری مدیریت، مدیران می‌توانند تصمیماتی با کیفیت بهتر و در زمان مناسب‌تر اخذ كنند.

 
تلفن تماس: ۴٨۵ ۴٨۵ ۲۲ (۰۲۱) ؛  ایمیل: info@JaheshSoftware.iR