امروز سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
صفحه اصلی دربـاره ما  مشخصات عمومی سیستم جهش
مشخصات عمومی محصولات نرم افزاری جهش PDF چاپ نامه الکترونیک
۱. تحلیل و طراحی نرم افزارهای این گروه با استفاده از متدولوژی های مهندسی نرم افزار ERP و RUP می باشد و پیاده‌سازی آنها نیز با استفاده از زبان های برنامه نویسی Delphi XE و C#.NET و Eclipse ؛ تحت بانک اطلاعاتی SQL SERVER 2012 بوده و همچنین سازگار با تمامی نسخه های Windows می باشند. (همچنین پیاده سازی سیستم Web Base با زبان های برنامه نویسی ASP.NET و C#.NET می باشد)
jahesh-software
۲. قابلیت استفاده از تعداد شرکت و انبار نامحدود در یک برنامه.

۳. یکپارچه بودن کلیه قسمت های سیستم و صدور اسناد به صورت خودکار در کلیه سیستم ها.

۴. قابلیت استفاده از چند مجموعه از سیستم به شکل هم زمان.

۵. تعریف گردش کار اداری و مالی بر روی فعالیت های برنامه بر اساس استانداردهای ISO .

۶. امضای الکترونیک فرم ها. (ISO)

٧. ارتباط با دستگاه های  Card Reader و  Data Collector.

٨. قابلیت استفاده تحت شبکه توسط هر تعداد کاربر به صورت هم زمان.

۹. تعریف سطوح دسترسی دلخواه جهت هر کاربر و کنترل ورود و خروج کاربران.

۱۰. کنترل و پیگیری عملکرد کاربران در سیستم.

۱۱. انتقال به سیستم Web Services در محیط های اینترنت و اینترانت.

۱۲. انتقال اطلاعات از کارخانه و شعب به دفتر مرکزی.

۱۳. انتقال اطلاعات از سایر سیستم های مالی به نرم افزار جهش نوین.

۱۴. انتقال اطلاعات به نرم افزارهایی همچون Excel و ...

۱۵. ورود اطلاعات از نرم افزارهایی همچون Excel و ...

۱۶. ساخت گزارشات به صورت هوشمند. (Fast Report)

۱٧. استفاده از تکنولوژی SMS و Android Service جهت گزارشات سیستم.

۱٨. قابلیت استفاده از نرم افزارها به کلیه زبان های دنیا.

۱۹. تهیه نسخه پشتیبان به شکل هوشمند و یا توسط کاربر.

۲۰.  راهنمای گام به گام نرم افزار بصورت بصری. (CHM)

 
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، تقاطع کارگر شمالی، شماره ۱۹۴ ؛  خطوط ویژه: ۴٨۵ ۴٨۵ ۲۲ (۰۲۱) ؛  ایمیل: info@JaheshSoftware.iR