امروز يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۸
صفحه اصلی دربـاره ما  حوزه های تخصص و فعالیت
حوزه های تخصصی گروه جهش PDF چاپ نامه الکترونیک
فعالیت های گروه سیستم های مالی، اداری و صنعتی جهش در دو حوزه تخصصی و اصلی ذیل خلاصه می شوند:


۱. حوزه مالی جهش؛

تسلط به فنون حسابرسی و تحلیل های مالی.

تسلط به کنترل های داخلی و سیستم های گردش مالی (حسابرسی داخلی ).financial-sphere

تسلط به محاسبه بهای تمام شده و حسابداری صنعتی.

آشنا به ترنسفر وجه نقد در خارج از کشور ، تسعیر ارز.

آشنا به ثبت شرکت های خارجی و دریافت نمایندگی های بین المللی.

تسلط به تنظیم اظهارنامه های عملکرد سالانه، ارزش افزوده و گزارشات فصلی طبق ماده 169 م م.

تسلط به دفاع از پرونده های مالیاتی و شرکت در جلسات حل اختلاف.

آشنا به قوانین بیمه تامین اجتماعی در خصوص پیمان ها و حسابرسی تامین اجتماعی.

تسلط به استاندارد 9 حسابداری پیمانکاری.

آشنا به تهیه گزارشات تحت نرم افزار اکسل.

آشنا به انواع  سیستم های نرم افزار مالی.

تسلط به ریاضیات مالی و بودجه بندی سالانه.

 

 ۲. حوزه نرم افزاری جهش؛

آشنایی و تسلط کامل به روش Agile Scrum.

استقرار و تسلط کامل به Team Foundation Server.

 

software-domain

تسلط به انواع روش های کد گذاری ؛ ویژه مواد اولیه و محصول.

 

آشنایی کامل به روش های تحلیل و طراحی ؛ ویژه بنگاه های اقتصادی در حال توسعه و توسعه یافته.


تسلط کامل به نرم افزار Delphi ؛ ویژه پیاده سازی نرم افزارهای مدل Client Server.

تسلط کامل به نرم افزار Eclipse ؛ ویژه پیاده سازی نرم افزارهای موبایل.

تسلط کامل به SQL Server ؛ جهت طراحی بانک اطلاعاتی.

تسلط کامل به روش های Database Tuning و استفاده در تمامی بانک های اطلاعاتی.

تسلط کامل به گزارشات مدیریتی Business Intelligence و استقرار آن به روی تمامی بانک های اطلاعاتی و ارتباط آن ها با نرم افزار جهش نوین.

تسلط کامل به Convert Data و آماده سازی آن جهت استفاده در نرم افزار جهش نوین.


 
تلفن تماس: ۴٨۵ ۴٨۵ ۲۲ (۰۲۱) ؛  ایمیل: info@JaheshSoftware.iR